truyền thống | chất lượng/ | thiên nhiên

Thông tin về hãng

Trong khuôn khổ của hãng Appolonia chúng tôi đã thành công trong việc kết nối chào hàng của nhiều tổ chức sản xuất táo để tạo ra một doanh nghiệp chuyên bán táo của các thành viên của mình. Chúng tôi bán hàng năm vài trăm nghìn tấn hoa quả và nhờ đó chúng tôi có khả năng phục vụ cho các khách hàng muốn đặt hàng với số lượng lớn.

Hãy đọc về hãng >>

Các chứng chỉ

  • IPO – Một quy trình sản xuất tích hợp, do Bộ Nông nghiệp kiểm tra
  • Globalgap – Hệ thống tiêu chuẩn thống nhất cho Việc thực hành nông nghiệp tốt
  • HACCP – An toàn sức khỏe đối với thực phẩm và tiêu dùng
  • BRC – Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế
  • IFS – Tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm
  • „Táo vùng Grojec” – Tên táo của vùng đất được bảo hộ thương hiệu

Xem thêm >>

Sản lượng hàng năm và lượng hoa quả bán (tính bằng tấn)
Hiệp hội lớn nhất tổ chức ở Ba Lan!
Tổng diện tích trồng (tính theo hec-ta)
Số nhân viên đang làm việc
Số phương tiện vận chuyển đang sở hữu
Số máy chọn và đóng gói

Hãy mua ở chỗ những người tốt nhất!

Trong chào hàng của Appolonia cả một dải các loại sản phẩm. Có thể chọn từ đó những hoa quả có chất lượng cao nhất như:

Bạn cần chất lượng cao nhất?

Chúng tôi mời cùng cộng tác!