Hãng Appolonia đã ký hợp đồng đầu tiên

Chưa được phân loại / 22.06.2016

Hôm qua vào ngày 22-06-2016 ông Michał Lachowicz, Giám đốc hãng Appolonia và ông Lin Jie, Giám đốc Mặt bằng thương mại Trung Quốc- Ba Lan (China Poland Trading Platform) đã ký một hiệp ước cộng tác. Hợp đồng liên quan đến việc xuất 40 nghìn tấn táo từ nay đến cuối năm.


chiny

Comments are closed.