Informacje o firmie

W ramach projektu Appolonia udało nam się połączyć ofertę wielu organizacji producentów owoców tworząc największy w Polsce podmiot zajmujący się sprzedażą jabłek wyprodukowanych przez członków Konsorcjum. Corocznie sprzedajemy kilkaset tysięcy ton owoców, dzięki czemu jesteśmy w stanie obsłużyć klientów oczekujących dużych partii towaru.

Dostosowując się do różnorodnych wymagań klientów na całym świecie, kładziemy duży nacisk na specjalizację w ochronie oraz przygotowaniu owoców do sprzedaży. Produkcja odbywająca się w ramach organizacji producentów owoców zrzeszonych w Appolonii, poddana jest fachowemu doradztwu agrotechnicznemu oraz ścisłej kontroli przez cały sezon produkcyjny. Pozwala nam to zapewnić dostawy najlepszych produktów charakteryzujących się brakiem pozostałości jakichkolwiek szkodliwych substancji chemicznych. Zdrowe jabłka na co dzień, to misja z jaką Appolonia działa na rzecz swoich odbiorców na całym świecie.

Aktywność Appolonii oraz zrzeszonych spółek została zauważona przez wiele instytucji.Możemy pochwalić się wieloma przykładami uznania za nasze działania, jak choćby wyróżnienia wręczane przez Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa, Agencję Rynku Rolnego, Instytut Wiedzy i Innowacji, Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Związek Sadowników RP oraz wiele innych instytucji związanych z eksportem oraz sektorem sadowniczym w Polsce.

produkcja

1

Technologia


Zakłady produkcyjne zrzeszone w ramach Appolonia Sp. z o.o. charakteryzują się niezwykle nowoczesnym parkiem maszynowym przystosowanym do przygotowania przedsprzedażowego owoców dla nawet najbardziej wymagających klientów. Specyfika każdego z naszych obiektów dostosowana jest do przygotowania owoców dopasowanych optymalnie do wymagań naszych klientów.

2

Produkcja


Nasze gospodarstwa od wielu pokoleń specjalizują się w uprawie sadów owocowych. Sadownicy, wchodzący w skład naszych Grup Producenckich produkują owoce, kładąc szczególny nacisk nie tylko na ich jakość, ale również na bezpieczeństwo produkcji i bezpośredniego spożycia. Ułatwia im to wdrożona i ściśle przestrzegana Integrowana Produkcja, dzięki której mogą poszczycić się jabłkami: o oryginalnych walorach smakowych, bezpiecznych w „bezpośrednim spożyciu”, zawierających naturalne substancje odżywcze, nie zawierających pozostałości po zastosowaniu środków ochrony roślin.

Podążając za aktualnymi trendami rynku i łącząc nowoczesność z pasją, stworzyliśmy firmę oferującą owoce najwyższej jakości, spełniające standardy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej oraz zadowalające najbardziej wymagających klientów.

Naszym atutem jest również region, w którym znajdują się nasze sady, gdyż należymy do największego zagłębia produkcji owoców w Europie. Mikroklimat Mazowsza powoduje, iż jabłka mają unikalny smak i aromat, a naturalne środowisko wybitnie sprzyja produkcji zdrowych oraz najwyższej jakości owoców, które są znane w wielu krajach Europy. Spółka wymaga od wszystkich udziałowców posiadania certyfikatu GLOBALGAP. Gospodarstwa posiadają również IPO (Integrowaną Produkcję Owoców).

3

Certyfikaty


W celu udokumentowania profesjonalnego podejścia do produkcji i przedsprzedażowego przygotowania owoców grupy producentów owoców zrzeszone w Appolonia Sp. z o.o.poddały się szeregowi procedur certyfikujących. Na dzień dzisiejszy możemy zapewnić odbiorcowm owoce podlegające certyfikacji z zakresu: IPO, Globalgap, HACCP, BRC, IFS.

IPO – Integrowana Produkcja, kontrolowana przez Ministerstwo Rolnictwa
Globalgap – System jednolitego standardu dla Dobrej Praktyki Rolniczej
HACCP – Higieniczne bezpieczeństwo dla żywności i konsumentów
BRC – Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności
IFS – Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności
TFMS – Standard bezpieczeństwa żywności opracowany przez sieć handlową Tesco
Tesco Nurture – Wewnętrzny system zapewnienia bezpieczeństwa żywności
„Jabłko grójeckie” – Chronione oznaczenie geograficzne

certyfikaty


Chcesz z nami współpracować?

Zapraszamy do kontaktu