Spotkanie przedstawicieli organizacji ochrony roślin Tajwanu i Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Bez kategorii / 15.09.2017

Spotkanie przedstawicieli organizacji ochrony roślin Tajwanu i Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W dniu 15 września 2017 roku w Twoim Owocu odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji ochrony roślin Tajwanu i Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Wizyta ekspertów z Tajwanu stanowiła jeden z ostatnich elementów procedury w zakresie oceny analizy ryzyka fitosanitarnego dla polskich jabłek. W Twoim Owocu gości interesowały przede wszystkim przechowalnie i pakowalnie oraz zasady nadzoru nad produkcją. Po zakończeniu wizyty zostanie przekazany projekt wymagań fitosanitarnych, który po zatwierdzeniu przez obie strony, będzie obowiązywał przy eksporcie jabłek na Tajwan.

 

Comments are closed.